Vi lagerför Quard400 och Quend700

quard

Quard är ett slitstål som är designat för slitage i applikationer som används i markarbeten ,bygg- ,gruv- ,

mineral- och återvinningsindustrin.

Vi lagerför Quard400,Quard450 och Quard500

Läs mer om Quard här    https://quard.eu.nlmk.com

 

quend_officiel

 

Quend är ett höghållfast stål som utvecklats för applikationer där låg egenvikt krävs,

trots höga krav på bärförmåga,inom lyft och transport.

Vi lagerför Quend700 ,men har även möjlighet att leverera Quend960.

Läs mer om Quend här    https://quend.eu.nlmk.com